Dansk: Visualisering i Python – diagrammer, plots, grafer

Matplotlib.pyplot byder på .plot funktionen; med den kan man lave simple 2D linjeplots # importer matplotlib.pyplot import matplotlib.pyplot as plt # indstil plot-størrelse plt.figure(figsize = (20,5)) # opret et simpelt linjeplot plt.plot([1,2,3,4], [1,4,6,8]) # tilføj tekst-label til x- og y-aksen…