Geografisk kundegruppering (i R)

Giver et kodningseksempel på, hvordan man udfører rumlig nærhedskundeklyngning, anvendelig f.eks. når man søger efter flere tyngdepunkter (dvs. når man ønsker at løse et problem med flere lagerlokaliteter). Logikken og tilgangen er den samme som i enhver form for afstandsbaseret klyngeproblem. Jeg vil anvende k-betyder clustering til gruppering af kunder baseret på deres rumlige afstand. Algoritmen […]

Placering af lager i massemidtpunkt i R

I et tidligere indlæg demonstrerede jeg, hvordan man kan tildele kunder til det nærmeste lager ved hjælp af en velkendt klyngealgoritme . I dette indlæg vil jeg demonstrere, hvordan et enkelt lagerlokaliseringsproblem kan gribes an ved at anvende massecenterberegning i R. Idéen er at placere lageret lige i det gennemsnitlige efterspørgselscenter, under hensyntagen til den rumlige fordeling af […]