Optimering

Omkostningsminimal produktionsplanlægning – løsning af tilordningsproblemet med lpSolve i R

Tilordningsproblemet er et klassisk problem indenfor lineær optimering. Hvis du f.eks. Har n jobs som på m-maskiner så vil du tildele jobs til maskiner på en optimal måde. Restriktionen i dette eksempel er, at hver maskine kun kan udføre ét […]

Løsning af det klassiske lineære transportproblem med lp.transport i R (lpSolve-pakken)

Transportproblemet er et af de klassiske lineære optimeringsproblemer. Problemet består i, at et givet sæt kunder med en specificeret efterspørgsel skal betjenes af et andet sæt leverandører med en bestemt kapacitet. Spørgsmålet er så: Hvordan kan vi tilfredsstille kundernes efterspørgsel […]

Close

Meta