Lagertilordning: Tildeling af kunder til nærmeste lager (algoritme i R)

I dette indlæg giver jeg et kodeeksempel på hvordan en gruppe kunder kan tildeles et lager. Jeg betragter et tilfælde hvor et sæt af faste lagre har ubegrænset kapacitet. Den grundlæggende antagelse er, at der ikke er faste omkostninger og at omkostningerne kun afhænger af den euklidiske afstand mellem kunder og lager. Desuden tages der […]

Optimal placering af flere lagre (algoritme i R)

I et tidligere indlæg viste jeg, hvordan et simpelt lagerplaceringsproblem med et enkelt lager kan løses ved at finde massepunktet af det relevante rumlige data. F.eks. ved at finde massepunktet af den rumlig fordelte efterspørgsel på varer. I dette indlæg vil vi placere flere lagre i deres massepunkt. Hertil udvikler og implementerer jeg en algoritme […]

Rumlig nærhedsbaseret cluster-dannelse af kunder med algoritme i R

Jeg viser her et kodeeksempel til hvordan man udfører rumlig nærhedsbaseret kunde-clustering i tilfælde hvor du f.eks. søger efter flere cluster-centre (dvs. når du vil finde flere tyndgepunkter). Logikken og tilgangen er den samme som i enhver form for afstandsbaseret cluster-dannelse. Jeg vil anvende k-mean clustering for grupperingen af kunder baseret på deres geografiske afstand. […]