Optimering af materialestrømme

En introduktion i enkle transportbånds-modeller i AnyLogic

Dette indlæg er det første indlæg i en kommende serie af indlæg ang. simuleringsmodellering i AnyLogic. Jeg vil introducere grundlæggende simuleringsmodellering af materialehåndteringssystemer ved hjælp af AnyLogic. Jeg vil bruge AnyLogics materialehåndteringsbibliotek til eksemplerne i dette indlæg og introducere nogle […]

Løsning af det klassiske lineære transportproblem med lp.transport i R (lpSolve-pakken)

Transportproblemet er et af de klassiske lineære optimeringsproblemer. Problemet består i, at et givet sæt kunder med en specificeret efterspørgsel skal betjenes af et andet sæt leverandører med en bestemt kapacitet. Spørgsmålet er så: Hvordan kan vi tilfredsstille kundernes efterspørgsel […]

Close

Meta