En introduktion i enkle transportbånds-modeller i AnyLogic

Dette indlæg er det første indlæg i en kommende serie af indlæg ang. simuleringsmodellering i AnyLogic. Jeg vil introducere grundlæggende simuleringsmodellering af materialehåndteringssystemer ved hjælp af AnyLogic. Jeg vil bruge AnyLogics materialehåndteringsbibliotek til eksemplerne i dette indlæg og introducere nogle […]

Omkostningsminimal produktionsplanlægning – løsning af tilordningsproblemet med lpSolve i R

Tilordningsproblemet er et klassisk problem indenfor lineær optimering. Hvis du f.eks. Har n jobs som på m-maskiner så vil du tildele jobs til maskiner på en optimal måde. Restriktionen i dette eksempel er, at hver maskine kun kan udføre ét […]

Varmekort med Leaflet i R

I dette kodeeksempel bruger jeg en geokodningsfunktion, som findes på datascienceplus, til at geokode Google tendensdata vedrørende søgeintensitetsdata. Jeg sammenligner søgetendens efter bynavn for “Burger” og “Pizza” i Tyskland. Derefter visualiserer jeg resultaterne med varmekort. Hertil benytter jeg Leaflet-pakken i […]

Close

Meta