En introduktion i enkle transportbånds-modeller i AnyLogic

Dette indlæg er det første indlæg i en kommende serie af indlæg ang. simuleringsmodellering i AnyLogic. Jeg vil introducere grundlæggende simuleringsmodellering af materialehåndteringssystemer ved hjælp af AnyLogic. Jeg vil bruge AnyLogics materialehåndteringsbibliotek til eksemplerne i dette indlæg og introducere nogle […]

R-kode til konstruktion af en omkostningsmatrix til diskrete lagerplaceringsproblemer

Operations Research tilbyder en række algoritmer til bestemmelse af nøjagtige optimale løsninger, også mht. diskrete lagerplaceringsproblemer. Disse algoritmer kræver imidlertid en omkostningsmatrix. En omkostningsmatrix specificerer omkostningerne ved levering til kunde i fra lager j, for hver kunde og hvert lager. […]

Omkostningsminimal produktionsplanlægning – løsning af tilordningsproblemet med lpSolve i R

Tilordningsproblemet er et klassisk problem indenfor lineær optimering. Hvis du f.eks. Har n jobs som på m-maskiner så vil du tildele jobs til maskiner på en optimal måde. Restriktionen i dette eksempel er, at hver maskine kun kan udføre ét […]

Varmekort med Leaflet i R

I dette kodeeksempel bruger jeg en geokodningsfunktion, som findes på datascienceplus, til at geokode Google tendensdata vedrørende søgeintensitetsdata. Jeg sammenligner søgetendens efter bynavn for “Burger” og “Pizza” i Tyskland. Derefter visualiserer jeg resultaterne med varmekort. Hertil benytter jeg Leaflet-pakken i […]

Løsning af det klassiske lineære transportproblem med lp.transport i R (lpSolve-pakken)

Transportproblemet er et af de klassiske lineære optimeringsproblemer. Problemet består i, at et givet sæt kunder med en specificeret efterspørgsel skal betjenes af et andet sæt leverandører med en bestemt kapacitet. Spørgsmålet er så: Hvordan kan vi tilfredsstille kundernes efterspørgsel […]

Close

Meta