Visualisering af rumlig data med deckgl i R

Jeg vil give et eksempel på, hvordan man tegner 3D-kortplot med deckgl-pakken i R. Jeg genererer et kortbaseret søjlediagram på et kortlayout fra Mapbox. Først definerer jeg en Open Street Map geokodningsfunktion, som findes på datascienceplus.com. Funktionen geokoder adresser til længde- og breddegradskoordinater ved hjælp af Open Street Map API (OSM-API). Derefter bygger jeg en […]