Categories Lagerplacering

R-kode til konstruktion af en omkostningsmatrix til diskrete lagerplaceringsproblemer

Operations Research tilbyder en række algoritmer til bestemmelse af nøjagtige optimale løsninger, også mht. diskrete lagerplaceringsproblemer. Disse algoritmer kræver imidlertid en omkostningsmatrix. En omkostningsmatrix specificerer omkostningerne ved levering til kunde i fra lager j, for hver kunde og hvert lager. Nedenfor foreslår jeg en algoritme til at specificere denne omkostningsmatrix. Beregningen er baseret på euklidiske […]

Categories Lagerplacering

Optimal placering af flere lagre (algoritme i R)

I et tidligere indlæg viste jeg, hvordan et simpelt lagerplaceringsproblem med et enkelt lager kan løses ved at finde massepunktet af det relevante rumlige data. F.eks. ved at finde massepunktet af den rumlig fordelte efterspørgsel på varer. I dette indlæg vil vi placere flere lagre i deres massepunkt. Hertil udvikler og implementerer jeg en algoritme […]