Regression i R: En metodesammenligning

I denne artikel giver jeg forskellige eksempler på regression i R. Jeg sammenligner forskellige regressionsmetoder ved hjælp af R. De metoder, som jeg vil introducere, er simpel lineær regression, multipel lineær regression, polynomiel regression, beslutningstræregression og understøtter vektormaskineregression. Nødvendige pakker…