Optimeret SCM-kapacitetsplanlægning

De fleste virksomheder i en forsyningskæde har værktøjer, der hjælper dem med at administrere deres aktiver gennem hele forsyningskæden. Eksempler på værktøjer til en sådan formuestyring er f.eks. ERP’er, CRM’er, SGA’er osv. Som standard anvender sådanne løsninger dog ingen analytisk intelligens til tidsplaner. Integrering af kunstig intelligens og matematisk optimeringskapacitet i kapacitetsplanlægning og -styring gør det […]

R-kode til konstruktion af en omkostningsmatrix til diskrete lagerplaceringsproblemer

Operations Research tilbyder en række algoritmer til bestemmelse af nøjagtige optimale løsninger, også mht. diskrete lagerplaceringsproblemer. Disse algoritmer kræver imidlertid en omkostningsmatrix. En omkostningsmatrix specificerer omkostningerne ved levering til kunde i fra lager j, for hver kunde og hvert lager. Nedenfor foreslår jeg en algoritme til at specificere denne omkostningsmatrix. Beregningen er baseret på euklidiske […]

Lagertilordning: Tildeling af kunder til nærmeste lager (algoritme i R)

I dette indlæg giver jeg et kodeeksempel på hvordan en gruppe kunder kan tildeles et lager. Jeg betragter et tilfælde hvor et sæt af faste lagre har ubegrænset kapacitet. Den grundlæggende antagelse er, at der ikke er faste omkostninger og at omkostningerne kun afhænger af den euklidiske afstand mellem kunder og lager. Desuden tages der […]

Optimal placering af flere lagre (algoritme i R)

I et tidligere indlæg viste jeg, hvordan et simpelt lagerplaceringsproblem med et enkelt lager kan løses ved at finde massepunktet af det relevante rumlige data. F.eks. ved at finde massepunktet af den rumlig fordelte efterspørgsel på varer. I dette indlæg vil vi placere flere lagre i deres massepunkt. Hertil udvikler og implementerer jeg en algoritme […]