Lineært heltalsprogram i R med lpSolve

I det forrige indlæg ( http://www.supplychaindataanalytics.com/solving-a-simple-linear-programming-problem-using-lpsolve-in-r/ ) demonstrerede jeg, hvordan et simpelt lineært optimeringsproblem kan modelleres og løses vha. lpSolve-pakken i R. I dette indlæg vil jeg tilføje emnet modellering af heltalsvariabler. I det forrige indlæg maksimerede vi objektivfunktionen 2x + 3y,…

Lean lineært program med ortools i Python

I et tidligere indlæg om Googles ortools – modul i Python løste jeg det lineære optimeringsproblem, der er angivet nedenfor: Koden skrevet i mit tidligere indlæg kan reduceres til færre linjer kode, hvilket resulterer i lean kode. I dette indlæg vil jeg dele…

Matematisk løsning med lpSolve i R

I dette indlæg viser jeg, hvordan man udfører simpel lineær optimering i R. Du kan også finde andre indlæg skrevet af mig, der ser på andre lineære optimeringsopgaver, såsom transportproblemet (kan løses med lp.transport), opgaveproblemet ( kan løses med lp.assign)…

Multi-objektiv lineær optimering med PuLP i Python

I nogle af mine indlæg brugte jeg lpSolve eller FuzzyLP i R til at løse lineære optimeringsproblemer. Jeg har også brugt PuLP og SciPy.optimize i Python til at løse sådanne problemer. I alle disse tilfælde havde problemet kun én enkelt…