Løsning af jernmalmblandingsproblemet

Jernmalmminearbejdere maksimerer værdien for deres aktionærer. Dette betyder reelt, at den samlede nettonutidsværdi af overskud fra jernmalmsudvinding og magnetitpelletisering skal maksimeres. Da minen producerer jernmalm i forskellige kvaliteter, men nedstrøms magnetitpelletisering og råjernsproduktion har defineret acceptgrænser for malmkvaliteter og befordrende vs. skadeligt malmindhold, resulterer dette i et optimerings- og produktionsplanlægningsproblem med at balancere malmudvinding og overblanding tid, […]