OECD R-pakke transportdata i R

“OECD” er en pakke i R, der giver en grænseflade til at udføre en forespørgsel direkte fra R-kode. I dette indlæg bruger jeg “OECD”-pakken til at analysere europæiske transportdata. Jeg begynder med at læse i OECD-pakken i R. Den indeholder en funktion “search_dataset”, og jeg vil gerne læse, hvad den kan: “search_dataset” giver os mulighed for […]

Geografisk kundegruppering (i R)

Giver et kodningseksempel på, hvordan man udfører rumlig nærhedskundeklyngning, anvendelig f.eks. når man søger efter flere tyngdepunkter (dvs. når man ønsker at løse et problem med flere lagerlokaliteter). Logikken og tilgangen er den samme som i enhver form for afstandsbaseret klyngeproblem. Jeg vil anvende k-betyder clustering til gruppering af kunder baseret på deres rumlige afstand. Algoritmen […]

Lineært heltalsprogram i R med lpSolve

I det forrige indlæg ( http://www.supplychaindataanalytics.com/solving-a-simple-linear-programming-problem-using-lpsolve-in-r/ ) demonstrerede jeg, hvordan et simpelt lineært optimeringsproblem kan modelleres og løses vha. lpSolve-pakken i R. I dette indlæg vil jeg tilføje emnet modellering af heltalsvariabler. I det forrige indlæg maksimerede vi objektivfunktionen 2x + 3y, med den begrænsning, at x + y <= 3. Når begge variabler er kontinuert ikke-negative, […]

Bilproduktion analyseret med fredr

I tidligere indlæg viste jeg, hvordan man henter og bruger data fra Twitter ( twitteR ), Yahoo Finance ( quantmod ), The Guardian ( guardianR ) og OECD ( oecd R-package ). I dette indlæg viser jeg, hvordan du får adgang til FRED-data med en API-nøgle ved hjælp af den tilgængelige R-pakke: fredr. En god dokumentation for at komme i gang med fredr-pakken er også udgivet af […]

Output prognose med glidende gennemsnit

I et tidligere indlæg forklarede jeg CAGR-baseret prognose. CAGR-baseret prognose er en meget enkel prognosemetode, som ofte anvendes i industrien, f.eks. til prognoser for salg og produktionsoutput. Simple prognosemodeller har fordele. De er nemme at forstå og nemme at implementere. Derudover indeholder de få parametre og er dermed meget præcise i deres kerneantagelser. På den måde kan man sige, […]