OECD R-pakke transportdata i R

“OECD” er en pakke i R, der giver en grænseflade til at udføre en forespørgsel direkte fra R-kode. I dette indlæg bruger jeg “OECD”-pakken til at analysere europæiske transportdata.

Jeg begynder med at læse i OECD-pakken i R. Den indeholder en funktion “search_dataset”, og jeg vil gerne læse, hvad den kan:

library(OECD)
?search_dataset

“search_dataset” giver os mulighed for at søge i datasæt, baseret på en søgestreng, der leveres til funktionen som første parameter. “search_dataset” vil returnere en dataramme som returoutput. Lad os bruge funktionen til at finde et datasæt, der indeholder interessante transportdata.

head(search_dataset("transport"))
##             id
## 80       AIRTRANS_CO2
## 385          ETCR
## 452           MTC
## 482      CIF_FOB_ITIC
## 900 ITF_PASSENGER_TRANSPORT
## 934   ITF_GOODS_TRANSPORT
##                                    title
## 80                       Air Transport CO2 Emissions
## 385         Regulation in energy, transport and communications 2013
## 452                        Maritime Transport Costs
## 482 International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC)
## 900                           Passenger transport
## 934                            Freight transport

Til artiklen i indlægget ved hånden vil jeg bruge datasættet “ITF_GOODS_TRANSPORT” (godstransport). Jeg forespørger på det ved at bruge funktionen “get_data_structure”:

data_struct <- get_data_structure("ITF_GOODS_TRANSPORT")
typeof(data_struct)
## [1] "list"

Lad os se indholdet af listen:

str(data_struct)
## List of 9
## $ VAR_DESC    :'data.frame': 9 obs. of 2 variables:
##  ..$ id     : chr [1:9] "COUNTRY" "VARIABLE" "YEAR" "OBS_VALUE" ...
##  ..$ description: chr [1:9] "Country" "Variable" "Year" "Observation Value" ...
## $ COUNTRY    :'data.frame': 58 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:58] "ALB" "ARG" "ARM" "AUS" ...
##  ..$ label: chr [1:58] "Albania" "Argentina" "Armenia" "Australia" ...
## $ VARIABLE    :'data.frame': 14 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:14] "T-GOODS-TOT-INLD" "T-GOODS-RL-TOT" "T-GOODS-RD-TOT" "T-GOODS-RD-REW" ...
##  ..$ label: chr [1:14] "Total inland freight transport" "Rail freight transport" "Road freight transport" "Road freight transport for hire and reward" ...
## $ YEAR      :'data.frame': 49 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:49] "1970" "1971" "1972" "1973" ...
##  ..$ label: chr [1:49] "1970" "1971" "1972" "1973" ...
## $ OBS_STATUS   :'data.frame': 16 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:16] "c" "B" "C" "D" ...
##  ..$ label: chr [1:16] "Internal estimate" "Break" "Non-publishable and confidential value" "Difference in methodology" ...
## $ UNIT      :'data.frame': 316 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:316] "1" "GRWH" "AVGRW" "IDX" ...
##  ..$ label: chr [1:316] "RATIOS" "Growth rate" "Average growth rate" "Index" ...
## $ POWERCODE   :'data.frame': 32 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:32] "0" "1" "2" "3" ...
##  ..$ label: chr [1:32] "Units" "Tens" "Hundreds" "Thousands" ...
## $ REFERENCEPERIOD:'data.frame': 92 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:92] "2013_100" "2012_100" "2011_100" "2010_100" ...
##  ..$ label: chr [1:92] "2013=100" "2012=100" "2011=100" "2010=100" ...
## $ TIME_FORMAT  :'data.frame': 5 obs. of 2 variables:
##  ..$ id  : chr [1:5] "P1Y" "P1M" "P3M" "P6M" ...
##  ..$ label: chr [1:5] "Annual" "Monthly" "Quarterly" "Half-yearly" ...

Data fra OECD har mange dimensioner. Det er derfor, jeg brugte get_data_structure – til at forstå dimensionerne og strukturen af ​​de data, der er angivet i “ITS_GOODS_TRANSPORT”-datasættet.

Lad os fortsætte med at forespørge på det faktiske datasæt ved at anvende relevante filtre. Til dette bruger jeg funktionen “get_dataset” leveret af “OECD” R-pakken:

data_df <- as.data.frame(get_dataset(dataset = "ITF_GOODS_TRANSPORT")) 
head(data_df)
##  COUNTRY    VARIABLE TIME_FORMAT UNIT POWERCODE obsTime obsValue
## 1   MKD T-CONT-SEA-TON     P1Y TONNE     3  1970    NA
## 2   MKD T-CONT-SEA-TON     P1Y TONNE     3  1971    NA
## 3   MKD T-CONT-SEA-TON     P1Y TONNE     3  1972    NA
## 4   MKD T-CONT-SEA-TON     P1Y TONNE     3  1973    NA
## 5   MKD T-CONT-SEA-TON     P1Y TONNE     3  1974    NA
## 6   MKD T-CONT-SEA-TON     P1Y TONNE     3  1975    NA
##  OBS_STATUS
## 1     M
## 2     M
## 3     M
## 4     M
## 5     M
## 6     M

Lad os filtrere nogle relevante undergrupper af data fra:

backup_df <- data_df
library(dplyr)

colnames(data_df) <- c("country","variable","timeformat","unit","powercode","obsTime","obsValue","obsStatus")
data_df <- dplyr::filter(data_df,country=="DEU") # filter for Germany only
data_df <- dplyr::filter(data_df,timeformat=="P1Y") # filter for annual values only
data_df <- dplyr::filter(data_df,unit=="TONNEKM") # filter for figures in tonne kilometres only

data_df <- data_df[is.na(data_df$obsStatus),] 

unique(data_df$variable)
## [1] "T-GOODS-RL-TOT"  "T-GOODS-RD-REW"  "T-GOODS-TOT-INLD" "T-GOODS-PP-TOT" 
## [5] "T-GOODS-IW-TOT"  "T-GOODS-RD-TOT"  "T-SEA-CAB"    "T-GOODS-RD-OWN"

Vi underordnede meget, men den resterende dataramme har stadig forskellige variabler i sig. Hvis vi ønsker at forstå dem i detaljer, skal vi gå tilbage til strukturobjektet, dvs. “data_struct”-objektet:

data_struct$VARIABLE
##         id                   label
## 1 T-GOODS-TOT-INLD       Total inland freight transport
## 2  T-GOODS-RL-TOT           Rail freight transport
## 3  T-GOODS-RD-TOT           Road freight transport
## 4  T-GOODS-RD-REW Road freight transport for hire and reward
## 5  T-GOODS-RD-OWN   Road freight transport on own account
## 6  T-GOODS-IW-TOT     Inland waterways freight transport
## 7  T-GOODS-PP-TOT            Pipelines transport
## 8     T-SEA-CAB   Coastal shipping (national transport)
## 9       T-SEA             Maritime transport
## 10  T-CONT-RL-TEU      Rail containers transport (TEU)
## 11      T-CONT            Containers transport
## 12  T-CONT-RL-TON     Rail containers transport (weight)
## 13  T-CONT-SEA-TEU    Maritime containers transport (TEU)
## 14  T-CONT-SEA-TON   Maritime containers transport (weight)

Det betyder, at vi ikke kun har tal for godstransport i sum, men vi har tal efter relevante underkategorier. Vi vil bruge dette til yderligere analyse i andre indlæg. I dette indlæg ønsker vi at fortsætte med at analysere den samlede indlandsgodstransport.

Nedenstående diagram visualiserer tidsserierne for samlet indlandsgodstransport tonkilometer [TONNEKM] i millioner (powercode 6) for Tyskland:

library(ggplot2)
ggplot(filter(data_df,variable=="T-GOODS-TOT-INLD")) + 
 geom_col(mapping = aes(x=as.numeric(obsTime),y=obsValue),fill="black") +
 ggtitle("Total inland freight transport development in Germany [OECD data]") +
 xlab("year") +
 ylab("in millions of TONNEKM")

Udover OECD R-pakken vil du måske også tjekke fredr- pakken i R. Fredr er en anden R-pakke til adgang til offentlige økonomiske data, som giver adgang til FRED-databasen.

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.