Partistørrelse afhængig af lageromkostninger

Der er flere typer lagerrelaterede driftsomkostninger, der påvirkes af produktionspartistørrelser. Som jeg demonstrerede i min nylige simuleringsundersøgelsesrapport for en emaljeret kobbertrådsproduktionsproces, er partistørrelse og batchstørrelsesoptimering et vigtigt aspekt af driftsomkostningsoptimering. Dette gælder især for procesindustrien med kontinuerlige processer og høje opsætnings- og omstillingsomkostninger. I denne artikel vil jeg pege på den samlede gruppe af lageromkostninger. Specifikt vil jeg fokusere på otte underkategorier af partistørrelsesafhængige lageromkostninger.

Lageromkostningerne stiger med partistørrelsen

Mængden af ​​plads, der kræves til at opbevare varer på et lager, er direkte relateret til partistørrelser. Større partistørrelser kræver mere lagerplads, hvilket kan øge leje- eller leasingomkostningerne.

Større partistørrelser øger lageromkostningerne

Beholdningsomkostninger inkluderer udgifter som forsikring, skatter og renter på værdien af ​​varebeholdningen. Større partistørrelser resulterer typisk i højere lageromkostninger, fordi flere varer er bundet op på lager.

Lagerhåndteringsomkostninger bør generelt falde med partistørrelsen

Omkostningerne ved flytning, sortering og organisering af lager inden for lageret kan påvirkes af partistørrelser. Eksempler på håndteringsomkostninger er plukomkostninger, pakningsomkostninger, flytteomkostninger, omkostninger til afhentning og afhentning samt forsendelsesomkostninger. Med henvisning til min nylige simuleringsundersøgelsesrapport, f.eks. med henvisning til en simuleringsbaseret produktionsplanlægningsapplikation i kobbertrådsindustrien, kan større partistørrelser bidrage til omkostningsreduktioner af forskellige årsager:

  • Hvis f.eks. kasserede produkter opbevares på paller, gør større partistørrelser det nemmere at fylde hele paller med kun ét produkt. Hvis hele denne paller kan sendes, reducerer dette plukke- og forsendelsesomkostninger.
  • Af ovenstående logik følger det også, at afhentning og afhentning fra lagerreolen er reduceret i frekvens, når partistørrelser er store, og det er også nemmere at fylde og klargøre paller til bortskaffelse på lageret.

Omkostningerne for ordreudførelsesnøjagtighed stiger eller falder med partistørrelsen

Mindre partistørrelser kan føre til større ordrenøjagtighed, fordi det er nemmere at identificere og vælge de korrekte varer, når de opbevares i mindre, mere håndterbare mængder. Det gælder, hvis produkter fx sendes som pakker, og små partier af produktsortimentet opbevares i praktiske lagerenheder i nærheden af ​​pakke- og forsendelsesstationerne.

De større partistørrelser kan dog også reducere omkostningerne for ordreudførelsesnøjagtighed. Jeg har observeret sådanne eksempler, når produkter sendes pallemæssigt, som rene eller blandede paller, og når produkter er tunge, omfangsrige og/eller har store dimensioner.

Kvalitetskontrolomkostningerne falder med partistørrelsen

Kvalitetskontrol skal muligvis udføres på hvert parti af indgående varer. Mindre partistørrelser kan resultere i hyppigere kvalitetsinspektioner, hvilket kan øge omkostningerne til kvalitetskontrol.

Transportomkostninger kan stige eller falde med partistørrelsen

Partistørrelser kan påvirke transportomkostningerne. Større partier kan kræve større køretøjer eller flere forsendelser, hvilket potentielt øger transportomkostningerne.

Produktets forældelsesomkostninger stiger med partistørrelsen

At holde store partistørrelser i længere perioder kan øge risikoen for produktforældelse, hvilket fører til potentielle tab, hvis produkter bliver forældede eller udløber.

Mulighedsomkostninger ved leverandørforhandlinger stiger med små partier

Partistørrelser kan påvirke forhandlinger med leverandører. Bestilling af større partistørrelser kan føre til mængderabatter, men kræver også mere lagerplads og kapital.

Afsluttende bemærkninger og relateret indhold

Lageromkostninger er en vigtig omkostningsgruppe, der styres af produktionspartistørrelse. Afhængigt af den aktuelle produktionsproces kan større partistørrelser øge eller reducere lageromkostningerne. For eksempel kan håndteringsomkostninger falde med store partistørrelser, mens lageromkostninger generelt vil stige med større partistørrelser.

Hvis du ønsker at lære mere om omkostningseffektivitet i produktionsprocesser og intralogistiksystemer, er her nogle artikler, du kan overveje:

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.