AutoCAD-automatiseringer i Python

Min med-SCDA-medlem, Tanmay Sawant , og jeg har udviklet en betydelig mængde dokumentation, der dækker AutoCAD-automatisering i Python. Den er tilgængelig på denne blog i form af forskellige blogindlæg. I denne artikel vil jeg pege på de 10 bedste AutoCAD-opgaver, der kan automatiseres med Python ved hjælp af fx pyautocad, pythoncom og pywin32 .

Dokumentstyring og kontrol

Ved at bruge pyautocad i Python kan du styre, hvilken tegning der skal være den aktuelt aktive. Dette giver dig mulighed for at justere flere tegninger i et enkelt script, altså en enkelt arbejdsgang. Du kan skifte mellem tegninger, tilføje, fjerne og redigere elementer og få adgang til eller manipulere relevante AutoCAD-objekter, der hører til den respektive tegning. Nogle eksempler kunne være ActiveLayout, ActiveLayer, ActiveViewport og så videre.

Besværlig dimensionering, lagopsætning, tekst tilføjelse mm.

Ved hjælp af pyautocad, pythoncom og pywin32 kan du indstille, redigere og vælge lag i en tegning. Du kan også justere dimensioneringen i en tegning. Tilføjelse og justering samt kopiering, indsættelse eller sletning af tekst kan også nemt udføres med Python-moduler til AutoCAD.

Import og eksport fra eller til andre formater

Brug af Python til AutoCAD giver dig mulighed for at konvertere mellem forskellige filformater til både import og eksport af filer. Du kan håndtere Excel-filer, CAD-tegninger, dxf- og bmp-filer, samt mange andre filformater. Alt dette kan foregå automatisk, altså fuldautomatiseret i overensstemmelse med dit Python-program.

Justering af AutoCAD viewport-indstillinger

Når jeg tilføjer objekter i en tegning til papirplads, bruger jeg og justerer visningsportindstillingerne. Jeg bruger viewport-indstillingerne, når jeg producerer papirkopier til dokumentudveksling med relevante moler. Fx til papirtransaktion mellem entreprenør og bygherre. Selv når du arbejder med en hurtigere bærbar computer, tager disse operationer en betydelig mængde tid. Viewport-indstillinger kan justeres i Python, ved hjælp af f.eks. pyautocad eller pywin32 . Overførsel af denne arbejdsgang til et Python-script vil øge din produktivitet, mens du arbejder med AutoCAD.

Enheds- og materialemængdeanalyse

Søgning efter materialer eller specifikke enheder i en tegning kan foretages manuelt i AutoCAD med søgefunktionen. Men dette kan også skrives i Python. Desuden vil overførsel af denne arbejdsgang til et Python-script give dig mulighed for nemt at kvantificere enheder og materialer ud fra relevante kriterier til oprettelse af frekvenstabeller og lignende.

AutoCAD element tagging

Når der er flere forekomster af en AutoCAD-entitet i en tegning, mærker jeg normalt enheder. At gøre dette manuelt tager lang tid. Jeg betragter dette som spildtid, da AutoCAD-tagging kan automatiseres med Python.

2D og 3D AutoCAD modellering

Jeg kan tegne 2D og 3D AutoCAD elementer direkte i Python, altså ved at bruge et script. Jeg kan tilføje disse elementer til tegningen på et bestemt sted. Desuden kan jeg manipulere egenskaber og derved ændre AutoCAD-objekterne i 2D eller 3D.

AutoCAD-blokoprettelse og -håndtering

Definition af flere entiteter som en blok og redigering af entiteter inden for en blok kan scriptes i Python. Ved at bruge pyautocad til AutoCAD blokhåndtering kan du få adgang til forskellige relevante egenskaber for både AutoCAD Block og AutoCAD BlockReferrence objekter. Du kan for eksempel tjekke om blokken har attributter, justere dens konverteringsfaktor mellem blokke, gøre den til en dynamisk eller statisk blok, justere lagtildelinger osv.

Udvikling af brugerdefinerede AutoCAD-værktøjer

Scripting af AutoCAD-operationer i Python giver dig mulighed for at udvikle brugerdefinerede applikationer, der er specifikke for dit projekt. Lad os sige, at du fx løbende udvikler lagerkoncepter og layouts. Du arbejder måske for et lager 3PL eller lignende. Du har nogle layoutkategorier. Hver kategori anvender normalt den samme type layout. Hvert layout er dog unikt på grund af afstand og dimensionering, mængden af ​​lagergange og arbejdsstationer osv. Bruger Python til AutoCADdu kan udvikle et parametriseret “tegning”-script for hver layoutkategori og derefter, baseret på nogle indledende inputdata, generere det layout, du har brug for til det specifikke projekt eller klient. Alt du skal gøre er at vælge layoutkategorien og udfylde relevante inputparameterdata. Dette kan gøres i en brugervenlig GUI eller i en Excel-fil.

Udnyt Python-funktionalitet ud over AutoCAD

Overførsel af din tidligere manuelle AutoCAD-arbejdsgang til Python kommer med fordelene ved at kunne få adgang til Python-funktionalitet. Dette omfatter funktionalitet, der ikke følger med AutoCAD selv. Du kan skrive funktioner og metoder, få adgang til datastrukturer og databaser og bruge komplementær visualiserings- og plotningssoftware. Du kan nøjes med en frontend med en brugervenlig grænseflade.

Oversigt over AutoCAD-automatisering med Python

I denne artikel fremhævede jeg vores motivation for at dække AutoCAD-automatisering i Python. Overførsel af dit manuelle AutoCAD-workflow til et Python-script vil øge din produktivitet. Især hvis du dagligt står over for gentagne eller næsten gentagne AutoCAD-opgaver. Ved at bruge Python til AutoCAD kan du modellere 2D- og 3D-komponenter, gruppere dem i blokke og justere eksisterende blokke, samt oprette brugerdefinerede værktøjer til specifikke operationer. Du kan tagge elementer, analysere og søge i din tegning, justere viewport-indstillinger og automatisere kedelige opgaver såsom dimensionering. Du kan også administrere og kontrollere dine forskellige dokumenter og konvertere mellem filformater (Excel, dwg, CAD-filer osv.). Det vigtigste er at bruge Python til AutoCADgiver dig mulighed for at udnytte funktioner, der er ud over AutoCAD. Du kan bruge det til at udvikle tilpassede applikationer til projekt- eller klientspecifikke problemer.

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.