Udpakning af tuple-elementer i Python

Det er muligt at udpakke tuple-elementer i Python . Du kan gøre det ved at tildele tupelelementer til flere variable. Til dette skal du bruge tildelingsoperatoren (=). Variabletælleren til venstre for tildelingsoperatøren skal svare til antallet af tupelelementer. Se kodningseksempel nedenfor.

my_tuple = (1, 2, 3)a, b, c = my_tuple

Du kan også bruge *operatøren til at pakke elementerne ud af en tuple, som tildeler alle de resterende elementer i tupelen til en ny tuple. Her er et eksempel:

first, *rest = my_tuple

Du kan også bruge *operatøren til at pakke elementer ud foran på tuplet. Se nedenunder:

*front, last = my_tuple

Disse to tilgange kan kombineres. Et eksempel findes i kodestykket nedenfor.

first, *middle, last = my_tuple

For mere om Python, se vores Python-dokumentation: https://www.supplychaindataanalytics.com/wiki-python-da/