__init__ vs. __call__ i Python

I Python kaldes __init__ hver gang en ny forekomst af en klasse oprettes. Metoden __call__ bruges til at implementere en funktionsopkaldsoperatør.

Hvis du opretter en forekomst af en klasse, som for eksempel en agentforekomst af klassen Agent, så, hvis metoden __call__ er implementeret, kan du kalde forekomsten som et hvilket som helst funktionskald. Du kan foretage opkaldet sådan her: agent( args ) . Hvis du gør det, udføres logikken implementeret i __call__- metodens brødtekst

Et objekt, der implementerer __call__ metoden, omtales som værende “kaldbart” af Python. Dvs. at denne case-instanser af Agent-klassen kunne kaldes, hvis Agent-klassen implementerer en definition af __call__- metoden.