Tekst-operationer med str-klassen i Python

# i denne tutorial vil jeg bruge nedenstående tekst (string) som eksempel
tekstObj = "eksempel med tal 123 og andre TEGN .,?!:;"

# eksempel for .lower()
print(tekstObj.lower())
eksempel med tal 123 og andre tegn .,?!:;
# eksempel for .upper()
print(tekstObj.upper())
EKSEMPEL MED TAL 123 OG ANDRE TEGN .,?!:;
# eksempel for type
type(tekstObj)
str
# eksempel for .find("tekst")
tekstObj.find("tal")
13
# index af string
tekstObj[13]
't'
# index fra og til i string
tekstObj[0:13]
'eksempel med '
# eksempel for .capitalize()
tekstObj.capitalize()
'Eksempel med tal 123 og andre tegn .,?!:;'
# eksempel for strip
("  "+tekstObj+"  ").strip()
'eksempel med tal 123 og andre TEGN .,?!:;'
# eksempel for lstrip
("  "+tekstObj+"  ").lstrip()
'eksempel med tal 123 og andre TEGN .,?!:;  '
# eksempel for rstrip
("  "+tekstObj+"  ").rstrip()
'  eksempel med tal 123 og andre TEGN .,?!:;'
# eksempel for startswith("test")
if "ABC".startswith("a"):
  print("begynder med a")
elif "ABC".startswith("A"):
  print("begynder med A")
else:
  print("begynder ikke med a eller A")
begynder med A
# eksempel på endswith
"cvdf".endswith("f")
True
# eksempel på \n
print("asd\n\nasd")
asd

asd
# eksempel på \t
print("asd\t\tasd\t\t\tasd")
asd		asd			asd
# eksempel på 3 gåseøjne str objekt
print('''asd
asd
asd''')
asd
asd
asd
# til sammenligning med 2 gåseøjne str objekt
print("asd
   asd
   asd")
 File "<ipython-input-31-596ecb865d5a>", line 2
  print("asd
       ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
# eksempel på 1 gåseøjne
print('han siger: "hej!"')
han siger: "hej!"
# eksempel på count("test")
"test test test test hej hej hej".count("hej")
3
# eksempel på count("test",fra,til)
"test test test test hej hej hej".count("test",0,10)
2

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.