Introduktion til NumPy i Python

NumPy er et modul i Python som tillader multi-dimensionelle lister. Sammenlignet med data typen “list” i Python er NumPy lister på mange måder mere efficiente, dvs.: … mere tidsparende kodning … hurtigere operationer … mindre hukommelse brugt … flere metoder…

Dansk: Pandas i Python – introduktion

Pandas er et modul i Python som bygger videre på Numpy modulet. Pandas bruges især til statistiske applikationer, så som aktieanalyser, trendanalyser, regressionsanalyser osv. Pandas gør det muligt at gemme data i et DataFrame format, som er en objekttype som…