Introduktion til NumPy i Python

NumPy er et modul i Python som tillader multi-dimensionelle lister. Sammenlignet med data typen “list” i Python er NumPy lister på mange måder mere efficiente, dvs.: … mere tidsparende kodning … hurtigere operationer … mindre hukommelse brugt … flere metoder og variabler som tillader operation med multi-dimensionelle lister Her følger en hurtig introduktion til lister […]