Introduktion til NumPy i Python

NumPy er et modul i Python som tillader multi-dimensionelle lister. Sammenlignet med data typen “list” i Python er NumPy lister på mange måder mere efficiente, dvs.: … mere tidsparende kodning … hurtigere operationer … mindre hukommelse brugt … flere metoder og variabler som tillader operation med multi-dimensionelle lister Her følger en hurtig introduktion til lister […]

Lidt mere om tuples og dictionaries i Python

# opret en tom ordbog (=dictionary) dictObj = dict() print(dictObj) {} # alternativt, burg {} dictObj = {} print(dictObj) {} # opret ditionary med nøgler og værdier dictObj = {"key1":123,"key2":456} print(dictObj) {'key1': 123, 'key2': 456} # iterer gennem ovenstående dictionary for i in dictObj: print(i) key1 key2 # .items() opretter en liste med tuples, som […]

Dansk: Pandas i Python – introduktion

Pandas er et modul i Python som bygger videre på Numpy modulet. Pandas bruges især til statistiske applikationer, så som aktieanalyser, trendanalyser, regressionsanalyser osv. Pandas gør det muligt at gemme data i et DataFrame format, som er en objekttype som minder om en 2D-tabel. Numpy bruges til applikationer hvor data skal gemmes i multi-dimensionelle data-terninger, […]

Dansk: Visualisering i Python – diagrammer, plots, grafer

Matplotlib.pyplot byder på .plot funktionen; med den kan man lave simple 2D linjeplots # importer matplotlib.pyplot import matplotlib.pyplot as plt # indstil plot-størrelse plt.figure(figsize = (20,5)) # opret et simpelt linjeplot plt.plot([1,2,3,4], [1,4,6,8]) # tilføj tekst-label til x- og y-aksen plt.xlabel("x-dimension") plt.ylabel("y-dimension") # tilføj en plot-overskrift (titel) plt.title("Plot titel") # vis det simple linjeplot plt.show() […]