PUSH produktion og analyse

Push-baseret produktionsplanlægning giver større fordel af avancerede analyser sammenlignet med pull-baseret produktionsplanlægning og kontrol. Årsagerne til dette er mange, men inkluderer det faktum, at push-baseret produktionsplanlægning involverer forudsigelse af efterspørgsel og efterfølgende produktions- og kapacitetsplanlægning baseret på denne efterspørgsel. Avancerede analyseteknikker bruges til at forbedre nøjagtigheden af ​​efterspørgselsprognoser. Avanceret analyse omfatter også præskriptiv analyse. Fx i form af produktionsplanoptimering og optimeret skemalægning vha. matematisk programmering.

LEAN er populært og fremmer pull – men push er ikke dårligt

Både push- og pull-produktionsplanlægning er meget udbredte og effektive metoder i fremstillingsindustrien. LEAN er en ledelsesfilosofi, der har til formål at forbedre effektiviteten og eliminere spild i alle aspekter af en virksomheds drift, herunder produktionsplanlægning og kontrol. LEAN er blevet meget kendt og har mange fremtrædende fortalere. Pull-baserede produktionsplanlægnings- og kontrolmetoder ses ofte som mere i overensstemmelse med principperne for LEAN, da de fokuserer på kun at producere varer som svar på kundernes efterspørgsel og derved reducere lagerniveauer og minimere spild.

Det betyder dog ikke, at push-baserede produktionsplanlægnings- og kontrolmetoder i sagens natur er dårlige. Push-baserede metoder kan være effektive i visse situationer, såsom når der er stor efterspørgselsvariabilitet, eller når det er mere effektivt at producere i store partier. Valget mellem push- og pull-baserede produktionsplanlægnings- og kontrolmetoder bør baseres på en omhyggelig analyse af de specifikke produktionsprocesser, markedsefterspørgsel og virksomhedens mål.

Fordelene ved push-baseret produktionsplanlægning

Push-baseret produktion var standarden i fremstillingsindustrien i mange år. Det er blevet dybt indgroet. Det er stadig ofte en leders naturlige valg. Årsagen til dette er til en vis grad historisk. Men push-baserede metoder er også effektive til at håndtere efterspørgselsvariabilitet.

Push-baseret produktion kan være bedre egnet til at håndtere efterspørgselsvariabilitet end pull-baseret produktion. Push-baserede metoder kræver ikke den samme høje grad af kommunikation og koordinering mellem forsyningskædeenheder.

Push-baseret produktion kan også hjælpe producenter med at opnå stordriftsfordele ved at producere større mængder af produkter. Dette kan resultere i lavere enhedsomkostninger og forbedret rentabilitet. Derudover kan push-baseret produktion være bedre egnet til komplekse produkter, hvor der er mange komponenter og en høj grad af tilpasning. I disse situationer kan det være udfordrende at koordinere produktionen med efterspørgslen, og push-baseret produktion er i sådanne tilfælde en mere praktisk løsning.

En anden væsentlig fordel ved push-metoden er desuden, at de er meget bedre til at anvende prædiktive og præskriptive analyser. Push-baseret produktionsplanlægning handler om planlægning. Efterspørgsel omsættes til krav, og kravene omsættes til kapacitetsplaner og produktionsplaner. Matematisk programmering, forudsigelig analyse og maskinlæring kan bruges gennem disse faser for at forbedre planlægningen yderligere. Pull-baserede metoder gør derimod ikke i samme grad brug af avancerede analyser og er primært afhængige af effektiv koordinering og kommunikation.

PUSH-produktion nyder godt af avancerede analyser

Hovedårsagen til, at push-baseret produktionsplanlægning passer bedre til analyse, er, at den sætter produktionsplaner og tidsplaner på forhånd. Disse planer og tidsplaner er defineret baseret på prognoser og skøn over efterspørgsel. Denne tilgængelighed af data gør det muligt at anvende matematiske optimerings- og simuleringsteknikker til selve planlægningen og planlægningen.

For eksempel kan prædiktive analyseteknikker analysere historiske salgsdata for at identificere mønstre og tendenser og derefter bruge disse oplysninger til at forudsige fremtidig efterspørgsel. Dette kan hjælpe producenter med at optimere produktionsplanlægningen ved at identificere, hvilke produkter der sandsynligvis vil have stor efterspørgsel og allokere produktionsressourcer i overensstemmelse hermed.

Derudover involverer push-baserede metoder ofte at producere varer i store partier, hvilket kan skabe muligheder for optimering gennem avancerede analyser. For eksempel kan optimeringsalgoritmer bruges til at bestemme den mest effektive måde at allokere produktionsressourcer på tværs af forskellige produkter og produktionslinjer eller til at minimere produktionsomkostningerne, mens produktionsmålene stadig nås.

I modsætning hertil er pull-baserede metoder afhængige af efterspørgselssignaler i realtid for at udløse produktion, hvilket kan gøre det sværere at optimere produktionsplanlægning ved hjælp af avancerede analyser. Der er dog stadig muligheder for optimering i pull-baserede metoder, såsom at bruge maskinlæringsalgoritmer til at analysere efterspørgselssignaler i realtid og tilpasse produktionsplanlægningen derefter.

Afsluttende bemærkninger og relateret indhold

Pull-baserede metoder til produktionsplanlægning og kontrol er ofte forbundet med LEAN-produktionsfilosofi. LEAN er blevet mere og mere kendt, og tendensen har de senere år gået i retning af øget brug af pull-baserede metoder. Men selvom nogle konsulenter måske refererer til push-baserede metoder som værende dårlige, er de faktisk meget populære og effektive. De er mere effektive til at opnå stordriftsfordele, de foretrækkes stadig, når der er stor variation, eller når produktet er meget komplekst. En væsentlig fordel ved push-baserede metoder er desuden, at de generelt passer bedre til prædiktive og præskriptive analyser. Det skyldes, at push-baserede metoder er baseret på planlægning. Og planlægning gør brug af matematisk programmering til optimering. Pull-baserede metoder er baseret på reaktion, koordination og kommunikation. De er ikke afhængige af en efterspørgselsprognose, de udleder ikke produktionsplaner og kapacitetsplaner fra prognoser. Og derfor kan de ikke i samme omfang bruge analyser til at forbedre deres prognoser, planer eller tidsplaner.

Her er nogle anvendte analytiske eksempler i forbindelse med push-baseret produktionsplanlægning:

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.