Tellef Solberg

Tellef Solberg er en forretningsanalytiker og han gør brug af Python, R, SQL, Power BI, Tableau AnyLogic og Java.

Tellef har været medlem af SCDA siden 2021. Som forretningsanalytiker yder Tellef beslutningsstøtte til den daglige drift. Han har et industrielt fokus på kommerciel vildfangst af fisk, og hans modeller fokuserer på dette domæne.

Tellef har bidraget til SCDA i form af publikationer, der dækker bl.a. simulation i AnyLogic. Hos SCDA varetager Tellef roller som både forfatter og analytiker.

Close

Meta