Lidt mere om tuples og dictionaries i Python

# opret en tom ordbog (=dictionary)
dictObj = dict()
print(dictObj)
{}
# alternativt, burg {}
dictObj = {}
print(dictObj)
{}
# opret ditionary med nøgler og værdier
dictObj = {"key1":123,"key2":456}
print(dictObj)
{'key1': 123, 'key2': 456}
# iterer gennem ovenstående dictionary
for i in dictObj:
    print(i)
key1
key2
# .items() opretter en liste med tuples, som hver indeholder nøgle og tilhørende værdi
for i,j in dictObj.items():
    print (i,j)
key1 123
key2 456
# .values() retunerer en liste med værdier i en ordbog (=dictionary)
for i in dictObj.values():
    print(i)
123
456
# .keys() returner nøgleordene i en ordbog (=keys)
for i in dictObj.keys():
    print(i)
key1
key2
# list() transformerer værdierne i en dictionary til´én lang liste
print(list(dictObj))
['key1', 'key2']
# tuples; logisk mindre end
(0,10,2) < (0,1,200)
False
(0,1,30) < (0,10,20)
True
("abc","def") < ("abc","abc")
False
("abc","dee") < ("abc","def")
True
# .items() igen, men denne gang i kombinationed med "sorted()"
listObj = sorted(dictObj.items())
print(listObj)
[('key1', 123), ('key2', 456)]
# sorted, med reverse = True
print(sorted(dictObj.items(),reverse=True))
[('key2', 456), ('key1', 123)]

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.