Kortbaserede punkt- og tætheds-diagrammer med ggmap i R

Jeg har allerede givet eksempler på, hvordan man opretter varmekort (dvs. kortbaserede tæthedsdiagrammer) ved hjælp af deckgl og Leaflet i R. I dette indlæg vil jeg give et eksempel på, hvordan man visualiserer rumlige attributter for et datasæt ved hjælp af ggmap-pakken i R.

Jeg starter begynder med at indlæse de pakker, som jeg vil bruge til min analyse: ggmap, ggplot2, dplyr og gridExtra

#devtools::install_github("dkahle/ggmap", ref = "tidyup") 
# da ggmap i øjeblikket ikke er på CRAN
library(ggmap)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(gridExtra)

Jeg vil gerne bruge standarddatabasen, der er tilgængelig i R, til demonstrationsformål i dette kodeeksempel. Derfor giver jeg et glimt af datasættet ved at vise dets øverste poster i datarammen “crime”:

head(crime)
##           time   date hour premise      offense beat
## 82729 2010-01-01 07:00:00 1/1/2010  0   18A       murder 15E30
## 82730 2010-01-01 07:00:00 1/1/2010  0   13R      robbery 13D10
## 82731 2010-01-01 07:00:00 1/1/2010  0   20R aggravated assault 16E20
## 82732 2010-01-01 07:00:00 1/1/2010  0   20R aggravated assault 2A30
## 82733 2010-01-01 07:00:00 1/1/2010  0   20A aggravated assault 14D20
## 82734 2010-01-01 07:00:00 1/1/2010  0   20R      burglary 18F60
##      block  street type suffix number  month  day
## 82729 9600-9699  marlive  ln   -   1 january friday
## 82730 4700-4799 telephone  rd   -   1 january friday
## 82731 5000-5099 wickview  ln   -   1 january friday
## 82732 1000-1099  ashland  st   -   1 january friday
## 82733 8300-8399  canyon      -   1 january friday
## 82734 9300-9399   rowan  ln   -   1 january friday
##            location      address    lon   lat
## 82729  apartment parking lot  9650 marlive ln -95.43739 29.67790
## 82730 road / street / sidewalk 4750 telephone rd -95.29888 29.69171
## 82731    residence / house 5050 wickview ln -95.45586 29.59922
## 82732    residence / house  1050 ashland st -95.40334 29.79024
## 82733        apartment    8350 canyon -95.37791 29.67063
## 82734    residence / house   9350 rowan ln -95.54830 29.70223

Datarammen “crime” indeholder lokationer for kriminelle handlinger. Du vil bemærke: Datasættet indeholder allerede længde- og breddegradskoordinater for alle dataindgange. Dette er de rumlige egenskaber i vores datasæt.

Som næste skridt i analysen giver jeg nu et eksempel på, hvordan basemap-fliser kan “trækkes” fra ggmap-pakken. I nedenstående kodestykke konstruerer jeg basemap-fliserne til USA.

# plot et ggmap-basemap
us <- c(left = -125, bottom = 25.75, right = -67, top = 49)
map <- get_stamenmap(us, zoom = 5, maptype = "toner-lite",legend="none")
plot(map)

“get_stamenmap”-funktionen er fra ggmap-pakken.

Vi er nu klar til at oprette et første plot baseret på vores datasets rumlige egenskaber. Nedenfor viser jeg fordelingen af ​​mordscener, baseret på data og koordinaterne i datasættet “crime”. Funktionen “qmplot” er fra ggmap-pakken.

scatterplot_murder <- qmplot(x=lon,y=lat,data=filter(crime,offense=="murder"),legend="none",color=I("darkred"))
plot(scatterplot_murder)

Dernæst tegner jeg et varmekort (dvs. et tæthedsdiagram). Til dette bliver jeg nødt til at specificere “geom” -parameteren i “qmplot” -funktionen til “polygon”. Jeg har også brug for funktionen “stat_density_2d” og “scale_fill_gradient2”. Densitetsestimationen er baseret på 2D-kernetæthedsestimering. Det beregnes af funktionen “stat_density_2d”.

# opret andre typer plot med ggmap-pakken
densityplot_murder <- qmplot(x=lon, y=lat, 
               data = filter(crime,offense=="murder"), 
               geom = "blank",
               maptype = "toner-background", 
               darken = .7, 
               legend = "topright") + stat_density_2d(aes(fill = ..level..), 
         geom = "polygon", 
         alpha = .5,
         color = NA) + scale_fill_gradient2(low = "blue", 
            mid = "green", 
            high = "red")
plot(densityplot_murder)

I dette eksempel er visualiseringen ikke perfekt endnu og kan forbedres yderligere. Måder at gøre det på vil f.eks. vøre ved at justere beregningen af ​​densitetsestimering.

Sørg for at tjekke mine andre indlæg om geodatavisualisering i R.

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.