Arbejde med tekst-filer i Python

# åben filen (returnerer et objekt som kan bruges til at benytte teksten)
filObj = open("test fil.txt","r") # "r" står of "read", dvs. læse
# iterer gennem filen, linje for linje, og udgiv hver linje
for i in filObj:
  print(i) # hvis enden på filen er nået vil Python automatisk lukke den
test tekst i en tekst fil

linje 1 - test test

linje 2 - test test

linje 3 - test test

linje 4 - test test

sidste linje ..
# \n er også "str"-indhold (= et tegn, eller en "character"), dvs. usynlig tekst (white space); strip() fra str-klassen fjerner white space
filObj = open("test fil.txt","r")
for i in filObj:
  print(i.strip()) # print tilføjer automatisk linjebrud forenden
test tekst i en tekst fil
linje 1 - test test
linje 2 - test test
linje 3 - test test
linje 4 - test test
sidste linje ..
# read() metoden læser indholdet på en fil som et langt str-objekt
filObj = open("test fil.txt","r")
tekstStr = filObj.read()
print(tekstStr)
filObj.close() # i dette tilfælde skal vi lukke filen manuetl, fordi vi ikke itererede gennem filen med for
test tekst i en tekst fil
linje 1 - test test
linje 2 - test test
linje 3 - test test
linje 4 - test test
sidste linje ..
# kombination af str-metoder og fil-operationer: jeg vil kun udgive "linje" + nummeret på linjen
filObj = open("test fil.txt","r")
for i in filObj:
  if i.startswith("linje"):
    print(i[0:(i.find("-")-1)])
linje 1
linje 2
linje 3
linje 4
# et alternativ til ovenstående kode-eksempel
filObj = open("test fil.txt","r")
for i in filObj:
  if not "-" in i: # hver linje med ordet "linje" og så et tal indeholder også en bindestreg "-"
    continue # continue gør, at Python springer direkte til næste iteration i for-sløjfen
  print(i[0:(i.find("-")-1)])
linje 1
linje 2
linje 3
linje 4

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.